Warning: Undefined variable $translation_array in /usr/home/ksab/domains/ksab.com.pl/public_html/wp-content/themes/ksab/functions.php on line 104 Zasady współpracy - KSAB

Współpraca między KSAB Krzysztof Daniel Sobieraj a Klientem możliwa jest w oparciu o umowę  stałej obsługi prawnej bądź w oparciu o umowę zlecenia prowadzenia konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Przy ustalaniu wynagrodzenia należnego Kancelarii bierzemy pod uwagę wymagania Klienta oraz przedmiot sprawy, mając zarazem na uwadze poziom jej skomplikowania oraz wymaganego nakładu pracy.

Wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczonych usług:

Jako dodatkowy element wynagrodzenia stosujemy również wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy tzw. prowizja od wyniku  (success fee).

Powyższe, przykładowo wymienione zasady, nie stoją na przeszkodzie w indywidualnym ustaleniu wynagrodzenia zgodnie z propozycją Klienta

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Warning: Undefined variable $translation_array in /usr/home/ksab/domains/ksab.com.pl/public_html/wp-content/themes/ksab/functions.php on line 104